Saturday, 9 August 2014

Masih Muda

Taubat?
Rilek
Masa tak terhabis
60 tu jauh lagi
Bila-bila boleh sujud insaf
Sekarang masa enjoy
Sekarang masa kita
Sekarang mas-... . . .

No comments: